13895002_1227017253996253_2285189172172032957_n

הוא דופק בדלת , אני פותחת , "בוקר טוב" אני אומרת הוא :"בוקר טוב ? בוקר נפלא בוא...

Read More

הכל אפשרי

3921

הוא מבוגר, אני מתבוננת בו , עבורי הוא אוצר גלום של תובנות החיים אני בוחנת את קמטי פנ...

Read More

פג תוקף

52f4a28c0f2e286d1

אני : "אז מה אתה בוחר להרגיש לו יכולת, רגע אחרי הפיצוץ.." הוא "אני בוחר להרגיש ...

Read More

פוסט טראומה

img_4287

איזון מתרחש בתנאי מעבדה, על מיטת טיפולים במרחב שמאפשר לו להיות לרגע קט, הוא עצמו מש...

Read More

תנאי מעבדה

_BSG1747

למילים יש כוח מילה יכולה לבנות או להרוס לחזק או להחליש . היא יכולה לייצג כוונה, יש ל...

Read More

ערכה של מילה

_BSG1753

הסתכלתי עליו וחיכיתי, התבוננתי בשקט .. וחיכיתי. הקשבתי למה שלא נאמר וחיכיתי , ישבתי ...

Read More

סבלנות