"אלוהים יקר, בקשה קטנה, תן בי את הכוח לחבור בכל יום מחדש לאותה פינה בנפשי, כמו ...

Read More

תפילה

'המחויבות שלנו כבני אדם ובפרט כמטפלים היא להרחיב את הכלי שאנחנו, למתוח את קווי המתא...

Read More

אל תפסיקו לשאול, לחקור, לבחון, ובעיקר אל תקחו את המובן מאליו ככזה תהליך התפתחות נוע...

Read More

להכיר את הספירות מקרוב, לקחת כל פעם איכות אחרת , לבחון כיצד ניתן להנגיש אותה במציאו...

Read More

אינטנסיב תפארת

הוא דופק בדלת , אני פותחת , "בוקר טוב" אני אומרת הוא :"בוקר טוב ? בוקר נפלא בוא...

Read More

הכל אפשרי

×