להכיר את הספירות מקרוב, לקחת כל פעם איכות אחרת , לבחון כיצד ניתן להנגיש אותה במציאו...

Read More

אינטנסיב תפארת

הוא דופק בדלת , אני פותחת , "בוקר טוב" אני אומרת הוא :"בוקר טוב ? בוקר נפלא בוא...

Read More

הכל אפשרי

הוא מבוגר, אני מתבוננת בו , עבורי הוא אוצר גלום של תובנות החיים אני בוחנת את קמטי פנ...

Read More

פג תוקף

אני : "אז מה אתה בוחר להרגיש לו יכולת, רגע אחרי הפיצוץ.." הוא "אני בוחר להרגיש ...

Read More

פוסט טראומה

איזון מתרחש בתנאי מעבדה, על מיטת טיפולים במרחב שמאפשר לו להיות לרגע קט, הוא עצמו מש...

Read More

תנאי מעבדה

×