למילים יש כוח מילה יכולה לבנות או להרוס לחזק או להחליש . היא יכולה לייצג כוונה, יש ל...

Read More

ערכה של מילה

הסתכלתי עליו וחיכיתי, התבוננתי בשקט .. וחיכיתי. הקשבתי למה שלא נאמר וחיכיתי , ישבתי ...

Read More

סבלנות

×