במרחב הטיפולי שבקליניקה שלך מתקיימת זרימה אינסופית של אינפורמציה בינך לבין המטופל ולהפך.
כמטפל/ת נדרש ממך לנסות ולדלות את האינפורמציה הרלוונטית והמדויקת ביותר שתקדם את המטופל ותאפשר לו למצות את התהליך.IMG_9982
ביום העיון איסוף מידע בסשן טיפולי נבחן מהי אותה אינפורמציה וכיצד ניתן להגיע אליה באופן ישיר ועקיף תוך כדי שיתוף הפעולה של המטופל. מעבר לבדיקת השריר ומטוטלת תגלה/י באילו דרכים ניתן לקבל מידע נוסף ממה שמתרחש בחדר מעבר למה שנאמר.
יום העיון ירחיב את נקודת המבט שלך על התקשורת הסמויה המתרחשת בין אנשים ברבדים השונים. 
הוא יחזק את היכולת שלך לאתר בקלות ,במהירות וללא מאמץ את המקום הרגשי בו שרוי המטופל או האדם שמולך.
הוא יאפשר לך לבחון את הפרשנות שלך ויעצים את היכולת שלך להיות נוכח/ת ומתוך כך להוביל את הסשן עצמו.

 

 

 

 

×