איזון מתרחש בתנאי מעבדה,
על מיטת טיפולים במרחב שמאפשר לו להיות לרגע קט,
הוא עצמו
משנה האדם את תפיסתו 
על עצמו, 
על האחר,
על הסיטואציה 
על הרגשות שלו ,
על העבר על ההווה ועל עתידו.
שם, כשזה קורה ,
משתנה ההתנסות של הגוף , 
משתנה עולמו.

×