אל תפסיקו לשאול, לחקור, לבחון, ובעיקר אל תקחו את המובן מאליו ככזה תהליך התפתחות נועד להעצים אם הוא מגיע מעמדה של יש צורך לתקן או להשתפר , עצרו שניה ! חשבו מסלול מחדש הוא אמור להגיע מתוך קריאה פנימית אמיתית להתרחבות וצמיחה מתוך הקיים הרחבת קווי המתאר , לאן עוד יש ביכולתי להגיע ואנא אל […]

×