"צלקות נועדו שירפאו אותן…"

"צלקות נועדו שירפאו אותם" הוא אומר לי "האומנם?" אני שואלת "האם אתה מתכוון לצלקת עצמה ? לסימן המופיע על גוף? או למה שהיא הטביעה בך, בנפש ? האם את הצלקת צריך לרפא? או שאולי את הכאב, הסבל, הצער, הפחד שנלווה לזיכרון שהצלקת הותירה? האם לדעתך יש לרפא את האחיזה בסיפור, שהצלקת היא חלק ממנו?" אני […]

×